Szakdolgozat témavezetések

Kozékiné Dr. Hammer Zsuzsanna Ph.D.

Az alábbiakban a végzősök szakdolgozatainak címét olvashatja, amelyeknél én vagyok a konzulens, illetve témavezető.

KONZULENS:

 • Alkoholista családban felnőtt gyermekek párkapcsolatában megjelenő jellegzetes működésmódok
 • Narratív szemlélet a pszichológiai tanácsadásban
 • A vágynélküliség kezelése a tanácsadásban
 • A szerepek változása a család életében bekövetkező fordulópontok mentén
 • A Szoptatási Időszak és Élmény Különböző Aspektusai. A Szoptatás (Árny)Oldalai
 • A munka- család konfliktus kapcsolata a párkapcsolati elégedettséggel és a munkahelyi kiégéssel
 • A pozitív lelki egészség fogalma a tanácsadásban
 • Az örökbefogadás kötelező utánkövetésének sikeressége az érzelmi intelligencia tükrében
 • A pszichológiai immunitás, mint protektív faktor a pedagógus kiégéssel szemben
 • Csoportos tanácsadás óvodáskorú gyermeket nevelő szülőknek
 • Tanácsadó szakpszichológus tevékenysége egy hazai pszichiátriai osztályon szkizofrén esetbemutatáson keresztül
 • A pszichológia népszerűsítése Felvidéken

TÁMAVEZETŐ:

 • Az időperspektíva és háttértényezőinek vizsgálata a párkapcsolatok tükrében
 • Tánc: feltöltő hobby vagy viselkedéses addikció? Kvalitatív vizsgálat
 • A párkapcsolati elégedettség vizsgálata a dominancia és az önértékelés függvényében
 • Párkapcsolati elégedettség kvantitatív vizsgálata az emocionális intelligencia és az interoceptív tudatosság tükrében
  • Kortárs diáktanácsadás esetellemzése
 • Egy konfliktuskezelési csoportos tanácsadás terve és tapasztalatai
 • Kilépés a bántalmazó kapcsolatból
  • 27 éves nő élettörténet elemzése
 • A pszichológiai tanácsadás fogalmával kapcsolatos attitűdök vizsgálata
 • A vizualitás szerepe a párkapcsolati magabiztosságban
 • Elakadások az álláskeresőkkel folytatott tanácsadásban